August 27, 2020

wordCount readingTime

Pierwsze kroki z .NET 5

Obecnie w ekosystemie .NET znajdują się .NET Framework (najnowsza wersja 4.8) oraz .NET Core (wersja 3.1). .NET Core jest odpowiedzią na homogeniczność i brak otwartości .NET Framework.

Coraz większymi krokami zbliża się jednak premiera .NET 5. Co to jest? Otóż ma uwspólnić frameworki - nie będzie już kolejnej wersji .NET Framework, ani .NET Core. Premiera według oficjalnych informacji ma mieć miejsce w listopadzie 2020, czyli już niedługo. Biorąc pod uwagę, że kolejne “duże” wersje mogą mieć zmiany łamiące kompatybilność postanowiłem, że swój nowy projekt po godzinach rozpocznę używając wersji “Preview”. Napotkałem jednak problemy, więc zdecydowałem się opisać krok po kroku jak rozpocząć pracę z wersją SDK-preview.

SDK w wersji preview wymaga ręcznej instalacji. Instalator Visual Studio nie zawiera tego SDK.

Instalacja

  1. Ściągamy .NET 5 SDK preview.
    Ważne: zapoznaj się z Visual Studio support, ponieważ może się okazać, że będziesz potrzebować nowszej wersji Visual Studio.
    W kolumnie Build apps - SDK należy odnaleźć instalator zgodny z systemem operacyjnym na jakim pracujemy. W moim przypadku jest to Windows.
  2. Jeżeli SDK jest już ściągnięte, a Visual Studio jest zgodne to należy uruchomić instalator SDK.
  3. Spróbujmy stworzyć nowy projekt. Wybierz ASP.NET Core Web Application.
  4. Wypełnij niezbędne informacje.
  5. Następnie wybierz wersję frameworka. Jeżeli nie widzisz pozycji ASP.NET Core 5.0 to przeczytaj następną sekcję.

Włączenie .NET Core SDK preview

Jeżeli nie widzisz opcji ASP.NET Core 5.0 to najprawdopodobniej musisz włączyć opcję w Visual Studio, która jest odpowiedzialna za włączanie/wyłączanie niniejszego SDK. Aby to zrobić należy przejść przez menu:
Tools > Options > Environment > Preview Features > Use previews of the .NET Core SDK (requires restart)

Po restarcie Visual Studio, będzie możliwe wybranie ASP.NET Core 5.0.